Hva skjer ved tvangssalg av bolig?

Hva skal til for å forhindre tvangssalg av bolig, og hvilke regler gjelder? I denne artikkelen går vi i dybden for å gi deg en oversikt over hvilke muligheter du har for å påvirke prosessen når boligen din blir begjært tvangssolgt.

Forhindre tvangssalg av bolig med refinansiering

Gjeldsgraden i den norske befolkningen har økt betraktelig de siste årene, og i en tid hvor både rentene stiger og prisene går opp, er det mange som begynner å føle presset på kroppen. Dersom du har dyre forbrukslån eller kredittkortgjeld som begynner å hope seg opp, kan det lønne seg å refinansiere boligen før regningene går til inkasso og de månedlige utgiftene blir for store. Ved å refinansiere lånet tar du et nytt og større lån for å utløse og kvitte deg med de dyre lånene. Resultatet er et høyere boliglån, men lavere renteutgifter. Ved å gjøre et preventivt skritt som dette kan du dermed forhindre tvangssalg av bolig.

Refinansiere med betalingsanmerkninger

Dersom du sliter med inkasso og har betalingsanmerkninger vil du kunne slite med å få innvilget refinansiering av banken din. Det kan derfor lønne seg å sjekke litt rundt med flere ulike aktører. Det finnes mindre banker som har spesialisert seg på å tilby refinansiering til personer som sliter økonomisk, så det kan lønne seg å innhente flere uforpliktende tilbud før man bestemmer seg. Eier du egen bolig og har betalt ned en del på lånet, vil du mest sannsynlig klare å refinansiere til tross for betalingsanmerkninger.

Hva skal til for tvangssalg av bolig?

Prosessen rundt tvangssalg av bolig oppstår når du har gjeld eller regninger som ikke har betalt ved forfallsdato, og etter gjentatte purringer og inkassovarsler ikke har blitt betalt. Dette er hovedgrunnene til at en bolig blir krevd tvangssolgt:

 1. Avdrag og renter på boliglån som ikke blir betalt
 2. Manglende betaling av felles kostnader (f.eks. kommunale utgifter)
 3. Regler forbundet med sameie eller borettslag

Den vanligste grunnen til at et tvangssalg blir innvilget er at skyldner ikke betaler avdrag og renter på boliglånet. Når du tar opp boliglån i banken skjer dette med sikkerhet i den faste eiendommen. Banken har derfor lavere risiko enn ved f.eks. forbrukslån, da de i ytterste fall kan kreve boligen din solgt dersom du ikke betaler tilbake lånet.

Tvangssalg av bolig er likevel en omfattende prosess, og du vil ha flere muligheter underveis til å forhindre at det faktisk skjer. Den rettslige prosessen gir muligheter for alle partner å komme med sine synspunkter, og du kan gjøre grep som fører til en gunstigere løsning. Det gjelder derfor å være innstilt på forhandling og dialog slik at du kan komme frem til en best mulig løsning.

Hvorfor det er bedre å selge huset selv

En viktig grunn til å gjøre alt for å unngå tvangssalg av bolig er at du mest sannsynlig vil oppnå en lavere salgspris enn hva boligen din faktisk kunne blitt solgt for normalt sett. Dette kommer av en rekke spesielle regler som er forskjellig fra et vanlig boligsalg:

 • Kjøpers rett til å klage over feil og mangler er innskrenket
 • Det er ikke mulig å tegne eierskifteforsikring
 • Ved tvangssalg er budet bindende i seks uker
 • Tingretten bestemmer om det vinnende budet kan stadfestes

I sum er dette forhold som gjør at en del boligkjøpere vil unngå å by på hus som blir tvangssolgt, noe som gjør at salgsprisen ikke blir optimal. I tillegg kommer alle omkostningene fra prosessen som blir trukket fra oppgjøret. I sum vil derfor skyldneren komme mye dårligere ut enn ved å selge boligen på egen hånd før selve prosessen med tvangssalg har kommet for lang. Her er det viktig å huske at prosessen med tvangssalg av bolig kan stanses helt frem til et bud på boligen har blitt stadfestet av tingretten.

Jeg har mottatt varsel om tvangssalg – Hva gjør jeg?

Dersom du har mottatt varsel om tvangssalg er det flere utveier:

 1. Innfri kravet med egne midler: Sett deg ned med kalkulatoren for å lage en oversikt over midler du kan skaffe til veie. Dersom du har verdier eller investeringer bør du vurdere å selge dette unna for å slippe prosessen med tvangssalg slik at du kan skaffe deg et pusterom for å finne en mer langsiktig løsning.
 1. Gå i dialog: Dersom du ikke har gjort dette allerede, ta kontakt med kreditor for å lage en nedbetalingsplan som er akseptabel for begge parter. Det er bedre for alle parter å få til en ordning slik at man unngår tvangssalg.
 1. Lån av venner eller familie: Når man har betalingsanmerkninger er det vanskelig å få lån i banken, så kan lån fra venner og familie er noe du bør vurdere. Her er det viktig å tilby en formell kontrakt slik at långiver føler en større grad av sikkerhet.
 1. Søk om utsettelse for frivillig salg av bolig: Selger du boligen selv på vanlig måte vil du mest sannsynlig oppnå en høyere salgssum. Ved å gå i dialog med kreditor eller tingrettens medhjelper vil du kunne få innvilget frivillig salg som er den mest økonomisk lønnsomme metoden.
 1. Forsøk å refinansiere boliglånet: Ved å refinansiere boliglånet kan du innfri dyre smålån som kredittkort og forbrukslån. I tillegg til å innfri krav og forhindre tvangssalg kan du dermed redusere du de månedlige utgiftene samlet sett.

Hvor lang tid tar tvangssalg av bolig?

Fra du får det første betalingsvarselet til boligen blir solgt kan det fort gå et helt år. Det er mange steg, og du får også frister til å komme med innspill. Det er likevel viktig at du ikke utsetter å ta kontakt med inkassobyrået eller kreditoren som krever tvangssalg av boligen. Om ikke annet, be om litt ekstra tid slik at du kan fokusere på å finne en løsning. Kreditor har som hovedmålsetning å sørge for at kravet blir gjort opp så fort som mulig. Dersom du tar kontakt og gir beskjed om at du er i ferd med å finne en finansieringsløsning, er de fleste villige til å utvide fristen. Bruk tiden du har til rådighet på best mulig måte ved å kontakte banker og andre aktører som kan hjelpe deg å forhindre tvangssalg av bolig. 

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023