Vilkår og personvern

Behandling av personopplysninger i FinansEiendom AS.

Ansvarlig part: FinansEiendom AS Org. nr. 922 972 516, Brynsveien 3, 0667 Oslo


‍1. Hva samler vi inn, og hva gjør vi med informasjonen?

FinansEiendom AS samler inn ulike opplysninger om deg for å kunne tilby tjenester i form av låneformidling. Opplysninger som navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post, kreditt- og finansiell informasjon, ansettelsesforhold, bolig informasjon, kontoinformasjon, fakturainformasjon, samt informasjon om husstand og familie blir innhentet fra deg enten via e-post, post, over telefon eller vår hjemmeside.

Opplysningene samles inn slik at våre samarbeidspartnere skal kunne tilby deg et eventuelt lånetilbud. Dette er essensielt for våre samarbeidspartnere i bankene, da de følger lover og forskrifter i henhold til korrekt dokumentasjon.


2. Hvem deler vi opplysningene med?

FinansEiendom AS samarbeider med ulike banker, rådgivere og underleverandører for å få fullstendig oversikt over din situasjon. FinansEiendom AS forbeholder seg derfor retten til å foreta kredittsjekk av deg som kunde før saken sendes til våre samarbeidspartnere i bankene.


3. Behandlingsansvar, lagring og samtykke

FinansEiendom AS vil under låneprosessen måtte dele dine personopplysninger med selskaper vi samarbeider med. Disse selskapene har selv behandlingsansvar for personopplysningene, og følger dermed sine egne retningslinjer, samt at deres egen personvernserklæring blir gjeldende. I noen tilfeller er vi pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til gjeldene lovgivning.

Vi utleverer aldri personopplysninger til ukjente tredjeparter eller foretak som ikke overholder lovgivning for beskyttelse av personopplysninger. Vi utleverer ikke personopplysningene dine med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering.


Lagring

Lagring av personopplysninger foregår i henhold til personopplysningsloven. Alle personopplysninger om kunder slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

I henhold til vår egen protokoll, gjennomføres regelmessig rutinesjekk av lagrede data. Informasjon vi ikke har rett til å lagre eller informasjon som er ferdig behandlet blir slettet umiddelbart.


Samtykke

Ditt muntlige samtykke til at vi (FinansEiendom AS) behandler dine personopplysninger gis over telefon med våre medarbeidere, eller ved at du sender en henvendelse til oss via vår nettside eller e-post.


4. Tilgang, retting og sletting av data

Tilgang:

Du har som kunde alltid rett til innsyn angående personopplysninger knyttet til deg. Du har også rett til å vite om vi behandler opplysninger om deg og hva som behandles, samt en kopi av personopplysninger vi har lagret om deg.


Retting:

Du har rettigheter til å få feilinformasjon om dine personopplysninger rettet.


Sletting:

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

 • Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.
 • Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen.
 • Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til personvernet.
 • Du motsetter deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring.
 • Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte
 • Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.


Begrensning

I følgende tilfeller har du krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger:

 • Hvis du er uenig i at de personopplysningene vi behandler om deg er korrekte, skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.
 • Hvis behandling av personopplysninger er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at behandlingen blir begrenset.
 • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem til å avgjøre, kreve eller forsvare juridiske krav.
 • Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler med berettiget interesse som et juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi kontrollerer om vår berettigete interesse veier tyngre enn personvernet.

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi (FinansEiendom AS) kun lagre de eller behandle de hvis:

 • Ditt samtykke er gitt
 • For å avgjøre eller forsvare juridiske krav
 • For å beskytte en annen fysisk eller juridisk person
 • Eller av hensyn til viktig offentlig interesse

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene du har tildelt oss (FinansEiendom AS) i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.


Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


Noe mer du lurer på?

Dersom det skulle være noe mer du lurer på vedrørende vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med oss på [email protected]

Datatilsynet er også der for å besvare dine henvendelser angående personopplysninger. Om du er misfornøyd har du rett til å klage, du finner informasjon om hvordan du kan klage på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no