Kundeanmeldelser

Hvorfor velge oss? Vi får innvilget over 85% av søknader

Hvem kan søke om å stoppe tvangssalg?

Minst ett av disse punktene må være oppfylt for å kvalifisere til å søke om å stoppe tvangssalg hos oss.

 • Har fått begjæring om tvangssalg
 • Har fått utlegg på bolig
 • Har fått lønnstrekk
 • Har misligholdt regninger, boliglånet eller felleskostnader

Refinansieringskalkulator  Refinansieringskalkulator

Lånebeløp

100 000

20 000 000

Kr

Nedbetalingstid

5 - 30 år

år

Estimert månedsbeløp

Kr

Send inn en søknad og sjekk hvor mye du faktisk sparer ved å refinansiere dine lån. Søknaden behandles i løpet av kort tid.

Slik fungerer det

Fyll inn søknadsskjema i dag og rydd opp i økonomien

icon

Steg 1

Fyll ut søknadsskjema

Det tar bare noen minutter. Det koster ikke deg noe, det er bankene som betaler for vårt arbeid.

icon2

Steg 2

Vi snakker med bankene

For å finne en god løsning som passer for deg. Vi får i gjennomsnitt godkjent 87% av alle søknader.

graph1

Steg 3

Du får lånetilbud

Du får de beste betingelsene av banken med oss på laget og du velger selv om du vil akseptere.

Stoppe tvangssalg av bolig

Tvangssalg er som oftest siste utvei for å nedbetale kreditorer. Denne prosessen starter vanligvis som følge av ubetalte regninger, avdrag, eller renter på et lån eller boliglån med pant i eiendommen din. Hvis du ikke klarer å betjene gjelden din, vil du motta begjæring fra namsmyndighetene, hvor de vil vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Etter at eieren ha mottatt begjæring, vil namsmyndighetene vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Er det det, vil skyldneren ha muligheten til å betale kravet. Hvis ikke, kan eiendommen bli solgt for å dekke et eller flere utestående krav eieren har hos kreditorene. Før prosessen med begjæring om tvangssalg, er det først en prosess med inkassokrav. Når utestående betalinger hoper seg opp, får du som regel varsel om inkasso før selve inkassokravet kommer.

Du kan lese mer om tvangssalg og prosessen rundt det her.


Ulike årsaker som fører til tvangssalg

 • Manglende betaling av felleskostnader

 • Manglende betaling av gjeld

 • Når styret I et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg

Ofte stilte spørsmål om tvangssalg

Tvangssalg av bolig er den siste delen av en lang prosess som starter med at eieren ikke klarer å dekke utstående krav fra kreditor. Før begjæring om tvangssalg vil eieren ha mottatt purringer og inkassovarsler fra kreditoren.
Refinansiering betyr at du øker boliglånet for å betale ned alt av usikret gjeld som forbrukslån, kredittkortgjeld, beatlingsanmerkinger og inkassosaker. Deretter sitter du igjen med bare ett lån og en månedlig faktura. Slik sparer du flere tusen i året, og oppnår mer oversiktlig og ryddig økonomi.
Begjæring om tvangssalg er et varsel om at en eller flere kreditorer har gått til rettslige skritt for å dekke utstående krav. Det er namsmannen som vurderer om det foreligger et gyldig grunnlag for at tvangssalg kan utføres. Du har en måned fra du ha mottatt begjæring til å klage og finne en løsning.
Den beste løsningen for å stoppe tvangssalg av bolig er å refinansiere gjelden inn i et nytt lån. Det betyr at du innfrir dyr gjeld ved å samle alt av forbrukslån og kredittkortgjeld på ett sted, samtidige som du sletter betalingsanmerkninger og inkassosaker.
 1. Du mottar purring og inkassovarsler
 2. Namsmannen kontaktes av kreditor og tingretten avgjør begjæring om tvangssalg
 3. Du mottar begjæring om tvangssalg
 4. Du får 1 måned til å komme med innspill til begjæringen
 5. Beslutning om tvangssalg gjennomføres
 1. Innfri kravet med egne midler
 2. Kontakt kreditorene for å lage en nedbetalingsplan
 3. Søk om utsettelse for å selge boligen selv. Slik vil oppnå en høyere salgssum
 4. Søk om refinansiering med sikkerhet i bolig
Tvangssalg kan unngås ved å ha god oversikt over økonomien din. Både forbrukslån og kredittkortgjeld har høye renter som kan fort hope seg opp. Det kan lønne seg å refinansiere før dette går til inkasso og dine månedlige kostnader blir større.
Tvangssalg av bolig er en omfattende prosess som gir deg tid og muligheten til å komme frem til en gunstig løsning. Prosessen fra du har mottatt begjæring til boligen blir tvangssolgt kan ta opptil ett år. Ved å være proaktiv vil du oppnå større sannsynlighet for å beholde boligen din, og få full kontroll over økonomien.
Du vil bli tildelt en medhjelper som vil utføre salget av boligen. Det er viktig å huske at du kan innfri kravet og unngå tvangssalg helt frem til tingretten får et bud på boligen din. Det anbefales å søke om refinansiering så fort som mulig.
Gjeldsgraden i den norske befolkningen har økt de siste årene og det er dessverre veldig mange som står i fare for å miste boligen sin. Tvangssalg kan opplevelse som en veldig stressende og traumatisk prosess, men det finnes en rekke finansielle grep som kan hjelpe deg å komme ut av en svært krevende situasjon.