Tvangssalg

Har du mottatt begjæring om tvangssalg? Å havne i gjeldsproblemer som tvangssalg, kan være svært ubehagelig og kan ramme både familien og de rundt deg. Men, dette kan unngås om man er proaktiv. Selv om det er en lang prosess før tvangssalg kan bli en virkelighet, er det viktig at man handler raskt. Dette øker sjansen for at du kan beholde boligen og få full kontroll på økonomien igjen.

graph-img
footer
SE HVOR MYE DU KAN SPARE

Refinansieringskalkulator


Her kan du estimere ditt månedsbeløp om du refinansierer gjeld mellom 250.000 – 2.000.000 med pant i bolig. Vi kan refinansiere gjelden din selv om du har inkassogjeld eller betalingsanmerkninger


Hvor mye forbrukslån, kredittkortgjeld eller inkassogjeld har du i dag?Vi kan refinansiere gjeld med pant i bolig fra 100.000 kr - 15.000.000 kr.


Omtrentlig månedkostnad:

Gå videre    

Månedlig besparelse tar utgangspunkt i at du refinansierer ett eller flere kredittkort og forutsetter lik nedbetalingstid.
Månedskostnaden på kredittkort beregnes av gjennomsnittlig effektive rente, fra samtlige kredittkorttilbydere, slik den fremgår på Finansportalen.no. Besparelsen er basert på følgende renteeksempel: Nominell rente 5.95%, effektiv rente 7.18%, 750 000kr, o/5 år, kostnad 5 404. Totalt 1 003 623

Stoppe tvangssalg

Tvangssalg er som oftest siste utvei for å nedbetale kreditorer. Denne prosessen starter vanligvis som følge av ubetalte regninger, avdrag, eller renter på et lån eller boliglån med pant i eiendommen din. Hvis du ikke klarer å betjene gjelden din, vil du motta begjæring fra namsmyndighetene, hvor de vil vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Etter at eieren ha mottatt begjæring, vil namsmyndighetene vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Er det det, vil skyldneren ha muligheten til å betale kravet. Hvis ikke, kan eiendommen bli solgt for å dekke et eller flere utestående krav eieren har hos kreditorene. Før prosessen med begjæring om tvangssalg, er det først en prosess med inkassokrav. Når utestående betalinger hoper seg opp, får du som regel varsel om inkasso før selve inkassokravet kommer.

Du kan lese mer om tvangssalg og prosessen rundt det her.


Ulike årsaker som fører til tvangssalg

  • Manglende betaling av felleskostnader
  • Manglende betaling av gjeld
  • Når styret i et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg