Slik får du Bedre rente på boliglånet

Rente på ditt boliglån omtales som «boliglånsrente», og uttrykkes ofte som en prosentandel av boliglånets hovedstol. Hovedstolen er gjenstående beløp på lånet uten påløpte renter. Både faste og justerbare boliglånsrenter akkumuleres over tid. Ved begynnelsen av et boliglån går hoveddelen av betalingen til rente. De månedlige betalingene på et boliglån er sterkt påvirket av boliglånsrenten. Et alternativ for å spare penger er å forhandle om lavere rente på boliglånet ditt. Her er syv potensielle strategier for å senke renten på boliglånet og månedlige betalinger, både ved slutten og i løpet av boliglånets levetid.

Betal en større egenkapital

Ved å betale et større første innskudd (egenkapital) på boliglånet har du muligheten til å forhandle deg frem til en lavere boliglånsrente. Belåningsgraden for eiendommen forbedres når kjøperen foretar en betydelig første innskudd på lånet. Långivere er avhengige av dette beløpet for å måle risikoen forbundet med å godkjenne et lån. En lavere belåningsgrad indikerer at du har en redusert risiko for långiveren. En høy belåningsgrad, lavere egenkapital, indikerer større risiko for långiveren og du vil få et boligtilbud med høyre rente.

Forbedre din kredittverdighet

Du kan oppnå bedre rente på boliglånet ditt hvis du har en høyere kredittscore. En god kredittscore viser din betalingsevne, og øker sannsynligheten for at du får innvilget lån, forsikring, kredittkort og svært mange andre økonomiske tjenester og avtaler. Noe som kan bety lavere rente og lavere månedlige kostnader.

Din kredittscore er et mål på risikoen du utgjør for långiveren (banken). Jo større er faren når din kredittscore er lav. Dette er grunnen til at banker og andre finansinstitusjoner gir de med en dårlig/ lav kredittscore høyere rente. Selv om du har en dårlig/lav kredittscore, er det aldri for sent å refinansiere ditt eksisterende lån og forbedre din kredittscore. Ved å søke om refinansiering med sikkerhet kan du få et betydelig lavere boliglånsrente enn det du har i dag, samt få slette betalingsanmerkninger og inkasso.

Vi anbefaler at du jevnlig sjekker din kredittrapport for utestående beløper, betalingsanmerkninger og inkasso. Det anbefales også at du prioriterer nedbetaling på disse utstående beløper, samt sjekk for feil og uriktig beløper slik at du kan øke kredittverdigheten din. Selv om en god kredittscore er å foretrekke når du søker om et lån, er refinansieringsalternativer tilgjengelige for de som ikke helt treffer innenfor grensen for en god kredittscore.

Reduser gjelden din, og ha fast inntekt

Når banken vurderer lånesøknaden din, vil de inkludere en gjennomgang av dine nåværende økonomiske forpliktelser. Kredittrapporten din vil bli brukt til å samle inn minimumsbetalinger på alle dine rullerende lån, kredittkort, betalingsanmerkninger og inkasso. Banken vil vurdere din månedlige inntekt og gjeld for å avgjøre om du kvalifiserer for refinansiering med sikkerhet. Du kan forbedre sannsynligheten for innvilget søknad om refinansiering hvis du øker inntekten eller reduserer gjelden din.

Velg riktig nedbetalingstid

Boliglånsrenten er ofte billigere hvis nedbetalingstiden er lavere da risikoen er mindre for banken. I bytte mot raskere tilbakebetaling trenger disse lånene høyere månedlige kostnader. En lengre låneperiode gir lavere månedlige betalinger til høyere rente siden betalingene er spredt over et større antall år. I de fleste tilfeller vil korte nedbetalingstid ende opp med å spare deg mer penger i det lange løp, mens lengre nedbetalingstider kan gi deg mer penger hver måned. Når det gjelder boliglånsrenter og totale kostnadsreduksjoner, er et kortere nedbetalingsplan det beste alternativet hvis du har inntekten og evnen til å betjene en slik nedbetalingsplan.

Ved økning i styringsrenten, følger det som oftest med at bankene setter opp rentene. Nedenfor presentere vi et eksempel ved eventuell renteøkning på 3 og 4 prosent, nedbetalingstid på 25 år, og et boliglån på 2, 3 og 4 millioner.

Hva er mine muligheter? Vel å flytte boliglånet er faktisk mye enklere enn det mange tror. Det kan i det fleste tilfeller, være mye å spare på ved å flytte hele eller deler av lånet. I en tid hvor styringsrenten stiger utover året og neste år, kan det være lurt å ha oversikt over hvem som har det beste boliglånsrente. Om du ønsker å spare mest mulig gjennom perioden med økning i styringsrenten, anbefaler vi i FinansEiendom at du benytter deg av disse 3 alternativene:

1. Snakk med banken din om fastrente: rentebinding gir forutsigbare låneutgifter. Du kan som oftest velge en bindingstid på enten 3, 5 eller 10 år.

Sammenlign boliglånet ditt: det anbefales å sammenligne prisene på lånet minst én gang i året. Dette kan du gjøre på Finansportalen.

Refinansiering med sikkerhet i bolig: om du har inkasso, smålån eller kredittkort gjeld vil det være lønnsomt å samle alt i ett lån. Dette gir deg både lavere månedlig kostander og lavere rente.

Bind renten før prisen øker

Norges Bank har varslet flere rentehevinger som betyr at det vil bli dyrere og dyrere å låne penger. Økning i styringsrenten betyr at du får større kostnader knyttet til lånet ditt. Det er ikke garantert at alle banker endrer sin rente i takt med endringer i styringsrenten, men det er stor sannsynlighet for det. Hvis økonomien din tåler litt svingninger, som det kommer til å være de neste årene, kan det være greit med flytende rente. Hvis din økonomi ikke tåler svingninger og store renteøkninger, kan det være lurt å diskutere med banken om å låse/ binde boliglånsrenten i alt fra 5-10 år. På denne måten vil din rente være låst på dagens nivå, uavhengig av svingninger i markedet. Dette beskytter deg mot fremtidige stigninger. Det er viktig å huske at når du binder renten vil den bli låst hvis markedsrenten øker, men det kan bety at du taper på en lavere rente hvis rentene faller. Vi anbefaler deg å snakke med långiveren din før du forplikter deg til et fastrentelån.

Refinansiere boliglånet ditt

Å spare penger gjennom hele levetiden til et boliglån er mulig gjennom nøye reforhandling. Hver mulig refinansieringsstrategi har sitt eget sett med fordeler og ulemper. Hvis du er misfornøyd med vilkårene og renten på ditt nåværende boliglån, anbefaler vi at du søker om refinansiering med sikkerhet. I mars økte Norges Bank styringsrenten til 3 prosent, den høyeste renteøkningen siden februar 2009. Sentralbanken begrunnet dette med behovet for å bekjempe inflasjonen. Inflasjonen har vært lavere enn ventet, men lønnsvekst, og en svakere krone enn forventet vil trolig føre til høyere priser i fremtiden. For å få inflasjonen ned til målet, mener utvalget at styringsrenten må heves til et litt høyere nivå enn opprinnelig forutsatt. Norges Bank forventer nå at styringsrenten vil stige til 3,5 % innen slutten av sommeren. Privat personer vil ha høyere utbetalinger på lån og boliglån dersom styringsrenten fortsette å stige. Om du ønsker lavere rente og lavere månedlige kostnader anbefaler vi at du søker om refinansiering med sikkerhet i bolig.

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023