Hva skjer ved beslutning om tvangssalg?

Er du bekymret for beslutning om tvangssalg? Vi har sett nærmere på hva som faktisk skjer når tingretten skal ta beslutning om tvangssalg og hva slags rettigheter den saksøkte har når det gjelder å komme med innspill og unngå at boligen blir solgt under tvang.

Hva er prosessen rundt en beslutning om tvangssalg?

Dersom du har mottatt begjæring om tvangssalg er det viktig å sette seg inn i reglene som gjelder rundt selve beslutningen. For det første har du en måned på deg til å komme med innspill og finne en løsning fra du mottar en begjæring (varsel) om tvangssalg. Det er viktig å benytte denne tiden på best mulig vis, og ikke bare la saken gå sin gang uten å komme med innspill. La oss ta en titt på selve prosessen som leder til en beslutning om tvangssalg:

1. Ubetalte regninger og avdrag på lån

Alle tvangssalg begynner med ubetalte krav fra en eller flere kreditorer. Her er det viktig å huske at det vil ta veldig lang tid fra du får første purring til en beslutning om tvangssalg foreligger, som oftest over et år. I mellomtiden vil det imidlertid påløpe renteutgifter og gebyrer, så det lønner seg på ingen måte å vente til siste liten med å betale.

Før et tvangssalg i det hele tatt vil bli vurdert får du en rekke purringer og inkassovarsler, så her gjelder det på å bruke tiden så effektivt som mulig for å ordne opp i økonomien. Dersom du ikke er i stand til å betale kravet innen fristen for inkassokravet, vil neste steg for kreditoren være å gå til det rettslige skrittet å kreve boligen tvangssolgt.

2. Namsmannen kontaktes av kreditor

Dersom du som skyldner ikke har klart å gjøre opp kravet eller kommet til en betalingsordning med kreditor, vil neste skritt være at kreditor kontakter namsmannen som et første skritt før beslutning om tvangssalg.

3. Tingretten avgjør begjæring om tvangssalg

Det er en rekke forutsetninger som må ligge til grunn for et tvangssalg, og kreditor kan ikke alene avgjøre og kreve et objekt tvangssolgt. Det skal foreligge en gyldig grunn, og kreditoren må ha hjemmel i Lov om tvangsfullbyrdelse. Tingretten må derfor godkjenne kravet som gyldig før det kan bli sendt ut en begjæring om tvangssalg til skyldner.

4. Skyldner mottar begjæring om tvangssalg

Før en beslutning om tvangssalg kan foreligge vil du få et varsel, eller en begjæring om at kreditor krever tvangssalg av boligen din. Dette varselet skal bl.a. inneholde en fullstendig oversikt over alle partene i saken samt beregningsgrunnlaget for begjæringen.

5. Innspill til begjæringen

Du har en måned på deg til å komme med innspill før det foreligger en beslutning om tvangssalg. Her kan det lønne seg å kontakte en advokat for å se nærere på hva som kan gjøres når det gjelder å klage på vedtaket om begjæring. Husk at juridisk bistand ved betalingsproblemer vanligvis ikke er dekket av fri rettshjelp, men sjekk med hus- og innboforsikringen din om juridisk bistand er inkludert.

6. Beslutning om tvangssalg gjennomføres

Dersom det er grunnlag for gjennomføring av tvangssalg, og du fortsatt ikke har betalt kravet, vil beslutning om tvangssalg realiseres ved at en medhjelper (advokatfirma eller eiendomsmegler) foretar det praktiske ved salget. Her er det viktig å huske at du kan innfri kravet og unngå tvangssalg helt frem til tingretten stadfester et bud på boligen din.

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023