Hva er begjæring om tvangssalg av bolig?

Har du mottatt begjæring om tvangssalg av bolig? Prosessen rundt tvangssalg er ofte stressende og traumatisk for den det gjelder, og det er lett å bli forvirret over alle reglene. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke tiltak du kan gjøre dersom du har mottatt et varsel om at boligen din kan bli solgt ved tvang.

Hva menes med begjæring om tvangssalg?

Det er mange formelle ord og uttrykk som man må forholde seg til under prosessen rundt et tvangssalg. Ordet «begjæring» brukes i rettslig sammenheng, og er i denne sammenhengen et varsel om at noen har gått til rettslige skritt for å tvangsselge en av eiendelene dine. Vanligvis gjelder begjæring om tvangssalg ubetalte avdrag og renter i forbindelse med boliggjeld, men man kan også motta begjæring om tvangssalg som gjelder motorkjøretøy eller andre objekter av høy verdi. 

Hva skal en begjæring om tvangssalg inneholde?

Det er bestemte lover og regler man må følge for å oppfylle kravene som utløser en begjæring om tvangssalg. Det formelle innholdet skal alltid inkludere følgende informasjon:

 • Kreditor og saksøktes navn, fødselsdato og adresse. Dersom tvangssalget gjelder et firma, skal begjæringen inneholde firmaets foretaksnummer.
 • Adressen som gjelder til boligen som er blitt begjært tvangssolgt.
 • Boligens registerbetegnelse (for eksempel andelsnummer, organisasjonsnummer eller gårdsnummer/seksjonsnummer/bruksnummer).
 • Fullstendig oversikt over det hele og fulle kravet (hovedkrav, rentesats, renter og andre omkostninger).

I tillegg skal en begjæring om tvangssalg inneholde følgende vedlegg:

 • Varsel om tvangsfullbyrdelse iflg. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.
 • Bekreftet utskrift av grunnboken, denne må ikke være eldre enn 3 mnd. (dette gjelder ikke aksjeleilighet).
 • Kopi av tvangsgrunnlaget

Hva bør jeg gjøre når jeg mottar begjæring om tvangssalg?

De fleste begjæringer om tvangssalg av bolig blir løst før boligen faktisk blir tvangssolgt. Fra du mottar begjæringen har du en måned på deg til å ordne opp, før saken går til neste steg som vil være at tingretten oppnevner en medhjelper som vil begynne prosessen med å tvangsselge boligen. Det er viktig å bruke denne måneden på best mulig måte ved å komme raskt i dialog med de andre partene og være så proaktiv som mulig for å forhindre tvangssalget.

Mulige løsninger ved et tvangssalg

Dersom du har mottatt en begjæring om tvangssalg kan dette virke som et knyttneveslag i magen, men det er viktig å ikke gi opp. Husk at dette «kun» er et varsel om at boligen din kan bli tvangssolgt. Du bør derfor sette himmel og hav i bevegelse for å sørge for å unngå tvangssalg så kjapt som mulig. Her er noen forslag på hva du kan gjøre for å komme ut av en økonomisk knipe som dette:

 • Lag en oversikt over økonomien for å finne midler du kan realisere
 • Få på plass et omstartslån for å refinansiere gjelden din
 • Søk advokathjelp for juridisk bistand
 • Få hjelp av familie og venner
 • Selg boligen selv for å innfri kravene

Dersom det verste skulle skje og boligen din faktisk blir tvangssolgt er det viktig å huske at salgssummen ofte vil være lavere enn om du selgeren boligen på vanlig måte selv. Dersom man ikke finner en annen utvei, bør man derfor forsøke å selge huset selv før saken går så langt som at retten tar kontroll over salgsprosessen.

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023