Forbruksgjelden har økt med 2 milliarder kroner

E24 nevner at da coronakrisen fra 2020 nådde Norge, senket Norges Bank styringsrenten til null. Alles gjeldsrelaterte kjøpekraft ble økt som følge av dette. Nedstengninger og reiseforbud førte også til et betydelig fall i forbruket. Flere mente de hadde uvanlig stor økonomisk fleksibilitet på grunn av mer inntekt og redusert forbruk, noe som gjorde sparing enklere. Nå som feiringen er over, kan mange familier møte økonomiske vanskeligheter. De med mye gjeld vil merke effektene mest.

Før den globale finanskrisen blomstret Norges økonomi, i likhet med mange andre nasjoners økonomi. Lave renter falt sammen med en periode med raskt stigende inntekter. På grunn av dette har stigende boligpriser og husholdningenes gjeld overgått de flestes kapasitet til å betjene dem. Etter 2008 var prosent andelen av misligholdte saker blant norske husholdninger lav, og bankenes tap var minimale.

Bedre økonomiske resultater og løsere utlånsregler etter hvert som året startet bidro til en økning på 0,5 % måned-til-måned i norske boligpriser i mars 2023. Ved utgangen av mars var medianprisen på en eiendom i Norge 4 487 285 kroner. Kristiansands prisvekst på 1,7 % var den høyeste av alle analyserte kommuner. I mars falt gjennomsnittstiden det tok å selge en eiendom til 42 dager fra 49 forrige måned. Gjennomsnittlig salgssyklus i Bergen var 23 dager, mens den i Troms var 69 dager. Boligprisene falt 0,2 % årlig i mars, etter et fall på 0,3 % i februar.

Total usikret gjeldFra desember 2022Fra januar 2023
TypeRentebærende saldo i milliarder**  Rentebærende saldo justert for medlåntakere****  Rentebærende saldo i milliarder** (forskjell)Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse)
Forbrukslån7872.178.4 (0.4%)72.5 (0.6%)
Kredittkort46.844.247.1 (0.6%)44.5 (0.7%)
Et betalingskort0.040.040.03 (-21.1%)0.03 (-21.1%)
Annen usikret gjeld***12.89.913.0 (1.1%)10.0 (0.7%)
Sum137.7126.3138.5 (0.5%)127.1 (0.6%)

Renten øker

Mange studier har indikert at personer med uoverkommelige boliglån har flere problemer med sin psykiske helse. Oppbygging av forbrukslån og kredittkortgjeld er et like stort problem. Christian Poppe, professor ved OsloMet University, studerer forbrukere. Han holder et nøye øye med det økende gjeldsnivået blant nordmenn.

Poppe hevder at «den norske gjelden har vært jevnt stigende siden 1980-tallet».

Samlet norsk gjeld har økt fra 340 milliarder dollar til 460 milliarder bare de siste fem årene.

Forbrukergjeld finansieres med kredittkort

Hvorfor tar enkelte nordmenn så mange personlige lån og belaster så mye på kredittkortene sine? Det er noen nordmenn som ikke kan få lån fordi de ikke har et hus å stille som sikkerhet. Standard banklån er ikke tilgjengelig for alle på grunn av deres kreditthistorikk. Et forbrukslån kan være nødvendig for en slik situasjon.

Dette er en bekymring siden rentene på usikrede personlige lån ofte er betydelig høyere enn på sikrede boliglån. Et kredittkort er ofte det neste økonomiske valget hvis du ikke klarer å betale tilbake denne typen forbrukslån. For å dekke kostnadene ved et forbrukslån med 15% rente er det mange som henvender seg til kredittkort med rente over 20%. Noen individer blir sugd inn i denne uendelige løkken til de ikke orker mer.

Mange individer er ganske sårbare for å havne i dyp gjeld. Konsekvent høy inflasjon, økende renter, svak økonomisk utvikling, høyere rentebetalinger, mindre finanspolitisk fleksibilitet, økt geopolitisk risiko og økende generasjons gap er alle mulige utfall av konsekvent store underskudd og gjeld.

Løsninger

De som sliter med gjeld bør få bistand så fort som mulig, enten det er fra bank, profesjonelle gjeldsrådgivere eller Nav. Svaret er vanligvis ja siden dette er noe bankene kan bistå med. Mange samler også sin høyrente kredittkortgjeld og flere mindre forbrukslån til ett stort lån med gunstigere betingelser.

Nå har du fått tilgang til dine utbetalinger fra NAV. Dersom du skal søke boliglån eller refinansiere så vil de fleste bankene kreve denne typen dokumentasjon. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere!

En høyere kredittscore er en fordel med å ha et boliglån

Både investorer og långivere anser boliglån som trygge og pålitelige finansieringsalternativer. Långivere vil se positivt på konsekvente boliglånsbetalinger siden de er støttet av egenkapitalen i hjemmet ditt. De ser også eiendomseierskap som en indikator på økonomisk sikkerhet, selv om det bare er en brøkdel. Forbrukernes evne til å håndtere ulike typer gjeld har blitt inkludert i kredittscore tyngre siden 2009. Et boliglån som betales i tide hver måned viser økonomisk ansvar.

Nå har du fått tilgang til dine utbetalinger fra NAV. Dersom du skal søke boliglån eller refinansiere så vil de fleste bankene kreve denne typen dokumentasjon. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere!

Du finner ikke et lån med lavere rente noe annet sted

Boliglån anses å være ganske sikre av finansielle organisasjoner. Eiendommen tjener som sikkerhet for å sikre at lånebeløpet blir tilbakebetalt ved mislighold. Derfor følger boliglånsrentene ofte styringsrenten.

Det kan ikke påvirkes av markedssvingninger

Med et fastrentelån vet du alltid hvor mye du skylder hver måned. Betalingen din endres ikke selv om inflasjonen tar fart. Du trenger ikke å bekymre deg selv om rentene stiger. Refinansiering kan spare deg for penger hvis rentene synker. Du kan være rolig og vite at boliglånsrenten ikke vil endre seg uansett hva som skjer med økonomien.

Redusert skattesats

Boliglån er unike ved at renten du betaler ofte er fradragsberettiget. Dine boliglånsfinansieringsgebyrer kan kvalifisere for et skattefradrag siden regjeringen ønsker å fremme boligeierskap. Boliglån kan ende opp med å bli enda rimeligere på grunn av denne endringen i skattebehandling.

trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023