Gjeldssanering – hva er det?

Gjeldssanering er en juridisk prosess som innebærer at en person eller en bedrift får hjelp til å håndtere og redusere gjeldsbyrden sin. Dette skjer vanligvis når gjelden er så omfattende at det er umulig for skyldneren å tilbakebetale den i sin helhet.

Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering er ment å gi økonomisk lettelse til den som er i gjeld og samtidig sørge for at kreditorene får tilbakebetalt en del av det de skylder. Denne prosessen innebærer vanligvis at en del av gjelden blir slettet, redusert eller omstrukturert for å gjøre den lettere å håndtere for skyldneren. Gjeldssanering kan være en siste utvei for de som ikke klarer å betale tilbake gjelden sin og står i fare for økonomisk ruin.

Når kan man få gjeldssanering?

Kriteriene for å kvalifisere for gjeldssanering kan variere. Her er noen vanlige faktorer som kan bidra til å kvalifisere for gjeldssanering:

 • Uoverkommelig gjeldsbyrde: Du må vanligvis kunne bevise at gjelden din er uoverkommelig, noe som betyr at du ikke har muligheten til å betale den tilbake med dine nåværende økonomiske ressurser.

 • Inntektsnivå: Ofte vil myndighetene vurdere inntekten din og din økonomiske situasjon for å avgjøre om du er i stand til å betale tilbake noe av gjelden. Hvis inntekten din er for lav til å dekke gjelden din, kan dette øke sjansene for å kvalifisere for gjeldssanering.

 • Aktiv innsats: Det kreves at du har gjort en innsats for å betale gjelden din før du kan søke om gjeldssanering. Dette kan inkludere forsøk på forhandlinger med kreditorene eller deltakelse i kredittrådgivning eller gjeldsrådgivning.

 • Godkjenning av myndigheter eller domstoler: Gjeldssanering må vanligvis godkjennes av en domstol eller en annen kompetent myndighet. Det er ikke en automatisk rettighet.

Hvordan fungerer gjeldssanering?

Her er en oversikt over hvordan gjeldssanering vanligvis fungerer:

 1. Søknad og vurdering: Skyldneren må først søke om gjeldssanering. Dette kan gjøres frivillig eller som et resultat av en konkursbegjæring fra kreditorene. En domstol eller en annen myndighet vurderer søknaden og vurderer om skyldneren oppfyller kriteriene for gjeldssanering.

 2. Gjeldsforhandlinger: Hvis søknaden blir godkjent, går man vanligvis inn i forhandlinger med kreditorene. Målet er å komme frem til en avtale om hvordan gjelden skal håndteres. Dette kan inkludere en reduksjon i gjeldens totalbeløp, en forlengelse av tilbakebetalingsperioden eller en kombinasjon av begge.

 3. Gjeldsordning: En gjeldsordning blir utarbeidet og fastsatt som en del av prosessen. Denne planen beskriver detaljene for hvordan gjelden vil bli håndtert, inkludert beløpene som må betales og tidslinjen for tilbakebetaling.

 4. Tilbakebetaling: Skyldneren må overholde gjeldsordningen nøye ved å gjøre de avtalte betalingene til en administrator eller tilsynsfører som er ansvarlig for å distribuere pengene til kreditorene.

 5. Fullføring: Når skyldneren har fullført gjeldsordningen i henhold til de fastsatte betingelsene, kan eventuell gjenværende gjeld bli slettet eller annullert, avhengig av avtalen og gjeldssaneringslovgivningen i det aktuelle området.

Søk om gjeldssanering

Å søke om gjeldssanering er et viktig og ofte nødvendig skritt for de som befinner seg i en økonomisk knipe og ikke er i stand til å betale tilbake gjelden sin. Det er først og fremst avgjørende å vurdere din økonomiske situasjon nøye. Dette inkluderer å samle all relevant informasjon om gjelden din, inkludert kredittkortgjeld, lån, skattegjeld og andre forpliktelser. I tillegg må du dokumentere din nåværende inntekt og utgifter for å få en klar oversikt over din økonomiske helse.

Det neste skrittet er å konsultere med en gjeldsrådgiver eller en økonomisk rådgiver. Disse fagfolkene kan hjelpe deg med å vurdere alternativene dine og gi deg råd om den beste tilnærmingen til din spesifikke situasjon. De kan også hjelpe deg med å forberede søknaden din. Når du har fått en bedre forståelse av situasjonen din og har samlet nødvendig dokumentasjon, kan du begynne å forberede søknaden din. Dette kan innebære å fylle ut søknadsskjemaer og samle bevis og støttedokumentasjon som bekrefter din økonomiske nød.

Etter at søknaden din er innsendt, er det viktig å være forberedt på å delta aktivt i prosessen. Dette kan inkludere å delta i forhandlinger med kreditorene, utarbeide en gjeldsordning og sørge for at du følger betalingsplanen som er godkjent av myndighetene eller domstolen.

Hvordan unngå gjeldssanering?

Det er viktig å merke seg at gjeldssanering kan ha betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser. Det kan påvirke kreditthistorikken til skyldneren, og det kan være restriksjoner på muligheten til å ta opp ny gjeld i fremtiden. Her er noen viktige strategier og tips for å unngå å havne i en situasjon der du trenger gjeldssanering:

 1. Budsjett og økonomisk planlegging: Det viktigste skrittet for å unngå gjeldssanering er å opprette et realistisk budsjett og følge det nøye. Dette innebærer å kartlegge inntektene dine og utgiftene dine, og sikre at du lever innenfor dine økonomiske midler.

 2. Prioriter gjeldsbetaling: Hvis du allerede har gjeld, er det viktig å prioritere gjeldsbetaling. Betal minstebeløpet for alle dine gjeldsforpliktelser, og hvis mulig, prøv å betale mer enn minimum for å redusere gjelden raskere. Dette kan bidra til å forhindre at gjelden vokser ut av kontroll.

 3. Reduser unødvendige utgifter: Gjennomgå nøye dine daglige utgifter og finn måter å redusere unødvendige kostnader. Dette kan inkludere å kutte ut unødvendige abonnementer, spise ute mindre eller kjøpe brukte varer i stedet for nye.

 4. Bygg en nødsparing: Å ha en nødsparing kan hjelpe deg med å unngå å ty til gjeld i tilfelle uforutsette utgifter eller økonomiske kriser. Prøv å sette av en del av inntektene dine hver måned til en nødsparing.

 5. Forhandle med kreditorene: Hvis du har problemer med å betale gjelden din, bør du vurdere å kontakte kreditorene dine og forhandle om betalingsplaner eller rentereduksjoner. Mange kreditorer er villige til å samarbeide for å hjelpe deg med å komme deg på rett spor.

 6. Unngå nye gjeldsforpliktelser: Prøv å unngå å ta opp nye lån eller kredittkortgjeld med mindre det er absolutt nødvendig. Å legge til mer gjeld vil bare gjøre det vanskeligere å komme seg ut av den eksisterende gjelden.

 7. Søk om refinansiering: Hvis du har problemer med å håndtere gjelden din, kan det være lurt å søke hjelp fra en gjeldsrådgiver eller en økonomisk rådgiver. Vi i FinansEiendom kan gi deg råd om hvordan du kan forbedre din økonomiske situasjon og unngå gjeldssanering. Hos oss kan du søke om både refinansiering med og uten sikkerhet. Vi vurderer din søknad helt gratis og uforpliktende!
trustpilot

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

Org. nr 922 972 516

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00
Lørdag: 10:00 – 15:00

Kontact oss

Trenger du hjelp med å fylle ut et skjema, eller har andre spørsmål? La oss hjelpe deg!

Åpningstider

Mandag – Fredag: 09.00 – 18.00

Lørdag: 10:00 – 15:00

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2023