Kundeanmeldelser

Hvorfor velge oss? Vi får innvilget over 85% av søknader

Hvem kan søke om å stoppe tvangssalg?

Minst ett av disse punktene må være oppfylt for å kvalifisere til å søke om å stoppe tvangssalg hos oss.

  • Har fått begjæring om tvangssalg
  • Har fått utlegg på bolig
  • Har fått lønnstrekk
  • Har misligholdt regninger, boliglånet eller felleskostnader

Refinansieringskalkulator  Refinansieringskalkulator

Lånebeløp

Nedbetalingstid

100 000

20 000 000

Denne kalkulatoren kan gi deg en indikasjon på hvor mye du kan spare ved å refinansiere med sikkerhet i bolig.

Estimert månedsbeløp

Gå videre    

Besparelsen er basert på følgende renteeksempel: Nominell rente 5.95%, effektiv rente 7.18%,750 000kr, o/5 år, kostnad 5 404. Totalt 1 003 623

Slik fungerer det

Fyll inn søknadsskjema i dag og rydd opp i økonomien

icon

Steg 1

Fyll ut søknadsskjema

Det tar bare noen minutter. Det koster ikke deg noe, det er bankene som betaler for vårt arbeid.

icon2

Steg 2

Vi snakker med bankene

For å finne en god løsning som passer for deg. Vi får i gjennomsnitt godkjent 87% av alle søknader.

graph1

Steg 3

Du får lånetilbud

Du får de beste betingelsene av banken med oss på laget og du velger selv om du vil akseptere.

Stoppe tvangssalg av bolig

Tvangssalg er som oftest siste utvei for å nedbetale kreditorer. Denne prosessen starter vanligvis som følge av ubetalte regninger, avdrag, eller renter på et lån eller boliglån med pant i eiendommen din. Hvis du ikke klarer å betjene gjelden din, vil du motta begjæring fra namsmyndighetene, hvor de vil vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Etter at eieren ha mottatt begjæring, vil namsmyndighetene vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Er det det, vil skyldneren ha muligheten til å betale kravet. Hvis ikke, kan eiendommen bli solgt for å dekke et eller flere utestående krav eieren har hos kreditorene. Før prosessen med begjæring om tvangssalg, er det først en prosess med inkassokrav. Når utestående betalinger hoper seg opp, får du som regel varsel om inkasso før selve inkassokravet kommer.

Du kan lese mer om tvangssalg og prosessen rundt det her.


Ulike årsaker som fører til tvangssalg

  • Manglende betaling av felleskostnader

  • Manglende betaling av gjeld

  • Når styret I et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg